Luca vom Altenberger Land

SchH 3, Kkl 1 , ZB: V

V:Gismo vom Mühlenblick

M:Rebecca vom Altenberger Land

 

Luca Nachkommen / Progeny at pedigreedatabase

Lucas Nachkommen/ Progeny

Luca Schutzdienst

Luca